Mikrobiyal türlerin bağırsak mikrobiyomumuza girmesini kullanarak gelecekteki tedavi stratejilerinin geliştirilmesi için önemli sonuçlar.

Mikrobiyal türlerin bağırsak mikrobiyomumuza girmesini kullanarak gelecekteki tedavi stratejilerinin geliştirilmesi için önemli sonuçlar.

Ayrı bir metabolik niş, bağırsak mikrobiyotada gerginlik engraftmanı sağlar
Elizabeth Stanley Çoban, William C. DeLoache, Kali M. Pruss, Weston R. Whitaker ve Justin L. Sonnenburg

Erken yaşamda bağırsak mikrobiyotasının genel bileşim mimarisini programladıktan sonra, yerleşik mikrobiyal ekosistem, yaşam boyunca pertürbasyonlara karşı oldukça kararlı ve dayanıklı kalır. Bu pertürbasyonlar arasında enfeksiyonlar, kolonik temizleme, diyet veya antibiyotik alımı yer alır. Bu stabilite ve esneklik genellikle konakçı için büyük bir avantaj olsa da, probiyotiklerin veya fekal mikrobiyal transplantasyonun alımı ile bir uyuşmuş mikrobiyomu modifiye etmeye çalıştığımızda bir sorun haline gelir. Bu müdahalelerle uyumsuzluk veya hastalık ile ilişkili bağırsak mikrobiyal bileşimini modüle etmek için harekete geçmeden önce, etkileyen faktörleri temel bir anlayışa ihtiyaç vardır. Yeni bakteri suşlarının hangi şartlar altında ve hangi koşullar altında önceden var olabileceğine, karmaşık mikrobiyota.

Sonnenburg laboratuvarından yapılan bu son çalışma, farelerde, porfiri adı verilen ve normal bağırsak mikrobiyotasının bir parçası olmayan ancak bu şeker molekülünün sadece kullanımı için genleri içeren bir mikrobiyal suşun birleşik bir şeker molekülünün kombine uygulamasının sonuçlandığını göstermektedir. Yeni mikrobun var olan bağırsak mikrobiyal ekosistemine aşılanması. Yazarların belirttiği gibi: “Ayrıcalıklı besin erişimi güvenilir Egzojen suşun öngörülebilir bolluklarda aşılanması bağırsak mikroplarının çeşitli toplulukları barındıran fareler.

Bu bulgular, eksik veya yeni mikrobiyal türlerin bağırsak mikrobiyomumuza aşılanmasını kullanarak gelecekteki terapötik stratejilerin geliştirilmesinde önemli etkilere sahiptir. Bu tür stratejiler otizm spektrum bozuklukları, inflamatuar bağırsak bozuklukları ve obezite gibi çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde önemli hale gelebilir.