Biyolojik Değişken Olarak Cinsellik: NIH Atölyesi

Biyolojik Değişken Olarak Cinsellik: NIH Atölyesi

NIH yakınlarda "Biyolojik Değişken Olarak Cinsellik" konusuyla ilgili bir çalıştay düzenlemiştir. Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor ancak tıp araştırma çalışmalarının büyük çoğunluğu erkeklerde gerçekleştiriliyor. Bu yanlızca erkeklerin yaptıkları çalışmalardan elde edilen sonuçların ve tavsiyelerin yanlışlıkla kadınlar için de geçerli olduğu varsayılmıştır.

Bu durumu değiştirmek için NIH'nin Geçmiş 2 yıllarındaki Kadın Sağlığı Araştırmaları Ofisi, bu durumu değiştirme çabasına öncülük etti ve bu atölye, kaydedilen ilerlemenin mükemmel bir göstergesi oldu. Seksle ilgili farklılıklar, klinik çalışmalardan tek tek hücrelere kadar beynin de bulunduğu her organ sisteminde artık ortaya çıkıyor. Erkekler ve kadın biyolojileri her seviyede çok farklı olmasına rağmen, her iki cinsiyet de toplumda aynı seviyede performans yapabiliyor olması dikkat çekicidir.

Erkekler ve kadınlar, bu muhteşem başarıyı farklı biyolojik mekanizmalar kullanarak gerçekleştiriyor mu?